Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM  OCENIANIA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Biesiekierzu

 

Zmiana metod oceniania, bez zmiany programu, ma większy wpływ na istotę uczenia się, niż zmiana programu bez zmiany metod oceniania

J.J. GUILBERT

 

Czytaj dalej ...
 
DOKUMENTY

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zapraszamy do zapoznania się z niżej zamieszczonymi dokumentami.

 1. Terminarz klasyfikacji 2016-2017
 2. Kalendarz imprez szkolnych 2016-2017
 3. Plan lekcji 2016-2017
 4. Serdecznie zapraszamy do lektury.

 
ZARZĄDZENIE NR 01/2014

 

ZARZĄDZENIE NR 01/2014

 

P.O. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu z dnia 14.02.2014 r.

w sprawie zasad rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu

 

I Podstawa prawna - na podstawie art. 6 i 7 w związku art. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. poz.7).

Czytaj dalej ...
 
Statut Szkoły Podstawowej im. kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu

ROZDZIAŁ I

Nazwa szkoły i inne informacje o szkole

 

§ 1.

 

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa, zwana dalej Szkołą, nosi nazwę:
  Szkoła   Podstawowa im. kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu.
 2. Szkoła jest placówką publiczną, mieści się w trzech budynkach:
  • klasy I-III w budynkach w Parnowie 15 i 26
  • klasy IV ? VI w budynku w Biesiekierzu nr 60.
 3. W Szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, w którym wychowankowie realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 4. Podstawową formą działalności Szkoły jest działalność dydaktyczna opiekuńcza i wychowawcza. Organem Prowadzącym Szkołę jest Gmina Biesiekierz.
 5. Nadzór nad Szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie. Szkoła ma siedzibę w Biesiekierzu.
 6. Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty oraz niniejszego statutu.
Czytaj dalej ...
 
Szkolny Program Profilaktyki

 

 

SPIS  TREŚCI

Podstawa prawna programu

 

 1. WSTĘP
 2. DIAGNOZA STANU I POTRZEB WRAZ Z CHARAKTERYSTYKĄ ŚRODOWISKA
 3. PROFILAKTYKA AGRESJI
 4. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
 5. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE
 6. MONITOROWANIE I EWALUACJA

 

Czytaj dalej ...
 
Szkoła Podstawowa im. kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu; Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.